Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.e-szumska.pl

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: SIC! Szkolenia i Consulting Magdalena Szumska. z siedzibą w Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 44 fax: 61 / 8112444, NIP: 6922044635, tel +48.601760043, adres email: sklep@szumska.pl.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Domniemywa się, że składający zamówienie (Klient) zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

8. Promocje dostępne w Sklepie nie łączą się ze sobą.

9. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT. Klient wyraża zgodę na przesłanie faktur drogą elektroniczną (Klient nie otrzyma faktury w formie papierowej).

10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru/usługi lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

11. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów i/lub usług, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

12. Zakupione usługi są ściśle powiązane z Klientem i nie mogą być dzielone ani cedowane w części bądź całości na inne osoby i podmioty.

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź Sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zmówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

5. Sklep w każdym przypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności takiego zamówienia.

6. W razie wątpliwości przyjmuje się. że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i usług znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów i usług z oferty bez uprzedzenia.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

*karta płatnicza - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,


*ePrzelewy - Płacę z inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z Citi Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, ING Bank Śląski S.A., Crédit Agricole, EUROBANK - Płatności Internetowe,


*ePłatności - Deutsche Bank Polska S.A.,Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A.,Raiffaisen Bank Polska S.A.,

 

*za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

 

*w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

 

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

 

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

 

§4

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

2. Zakupione usługi zostaną zrealizowane w ciągu maksymalnie 30 dni roboczych (sesja produktowa, konsultacje telefoniczne). Klient otrzyma 3 terminy realizacji zakupionej usługi. W przypadku braku akceptacji wszystkich 3 terminów ze strony Klienta, usługę uważa się za zrealizowaną. W przypadku sesji zdjęciowych, czas realizacji usługi liczy się od dnia otrzymania przez Sklep kompletnych materiałów od Klienta niezbędnych do realizacji usługi fotograficznej.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. W przypadku płatności kartą płatniczą za pośrednictwem systemu eCard, zamówienie zostanie zrealizowane po pozytywnej autoryzacji online.

5. Maksymalny termin wysyłki wynosi 7 dni roboczych. Do terminu wysyłki należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską oraz inne firmy kurierskie.

 

§5

Reklamacje

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru faktura VAT).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od  umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

   

§7 

Ochrona prywatności

 

1. Administratorem danych oso osobowych jest 

  • SIC! Szkolenia i Consulting Magdalena Szumska  
  • ul. Poznańska 44 
  • 62-080 Tarnowo Podgórne 
  • NIP: 6922044635  
  • sklep@szumska.pl 
  • +48.601760043 

2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§8

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu. Zakupione produkty a szczególnie książki, są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek powielanie, kopiowanie jest kategorycznie zabronione.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl